Pomáhám firmám i jednotlivcům růst

Aleš Novotný

User experience designer,
Product owner, Philosopher, IT artist


→  hi@alesnovotny.cz

→  uložit si kontakt