Po uvážených krocích —
pomáhám lidem a firmámudržitelnému rozvoji.

Aleš Novotný

UX hacker, full-stack designer, pedagog a věčný student

→  hi@alesnovotny.cz

↓  uložit kontakt