User experience (UX) designer, Interakční designer

User experience designer

„Počítače a jejich aplikace mají být tvořeny pro lidi—takoví jací jsme. Neměli bychom se jim přizpůsobovat, naopak, počítače by se měly přizpůsobovat nám.“

„Když narážíte na problémy při práci s aplikacemi, chyba není ve vás, ale v úvaze jejich tvůrců. Jejich používání by neměl být stres, ale radost!“

Produkt, který si lidé zamilují.

Připravujete nový produkt a chcete si ověřit, že bude mít úspěch? Či chcete vylepšit mínění zákazníků vašeho stávajícího produktu?

  • Komplexní analýza z hlediska user experience
  • Kvalitativní, kvantitativní výzkum
  • Návrh a realizace řešení

Software, který se snadno ovládá.

Aplikace a webové stránky se nechovají tak, jak byste čekali, a už vůbec ne tak, jak byste si přáli?

  • Návrh uživatelského rozhraní pro efektivní a pohodlnou práci
  • Řízení projektů, jejichž výstupem je potěšující produkt
  • Audit přístupnosti a použitelnosti

Školení a přednášky.

Vždy připraveno s ohledem na vaše konkrétní potřeby.

  • Interakce člověka s počítačem (HCI)
  • Tvorba použitelného produktu
  • Efektivní spolupráce s počítačem (pro ZŠ, SŠ, učitele, firmy)

Jsem dostupný na hi@alesnovotny.cz,

IČ 87292696